Vaccinationsbevis på Bio

Fr.o.m 23 december behöver alla som är 18 år eller äldre visa upp ett giltigt vaccinationsbevis för Covid-19 tillsammans med giltigt foto-ID på alla föreställningar.

Är du fullvaccinerad kan du hämta ditt bevis kostnadsfritt på www.covidbevis.se.

 • Det är bara vaccinationsbevis som är giltiga, inte test- eller tillfrisknandebevis Du kan enkelt hämta ditt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se eller genom en blankett som finns att hämta på E-hälsomyndighetens hemsida. Vaccinationskort som du fick i samband med dina vaccinationer gäller inte som vaccinationsbevis. Om du vaccinerat dig i ett annat land än Sverige är det därifrån du behöver hämta ditt vaccinationsbevis. För att ett utländskt vaccinationsbevis ska vara giltigt i Sverige måste landet vara anslutet till EU Digital Covid Certificate Infrastructure.

 • För att kunna få ett giltigt vaccinationsbevis måste du vara fullvaccinerad. För att räknas som fullvaccinerad behöver du ha fått två doser med Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna) eller Vaxzevria (AstraZeneca) eller en dos med Covid-19 Vaccine (Janssen).
 • Det måste ha gått minst 14 dagar från att du är fullvaccinerad innan du får besöka arrangemang som kräver vaccinationsbevis. Det gäller inte boosterdoser.
 • Kontrollera vaccinationsbevisets giltighet. Vaccinationsbevis hämtade före 1 oktober 2021 är giltiga i 90 dagar. Vaccinationsbevis som är hämtade senare är giltiga i 180 dagar.
 • Vaccinationsbevis gäller bara tillsammans med en giltig ID-handling, till exempel ett körkort, ID-kort eller pass

Tänk på att komma i tid till biografen och ha dina dokument redo, då kontrollen av vaccinationsbevis kan orsaka köer.

Se till att du har ett giltigt och uppdaterat covidbevis för vaccination, ett så kallat vaccinationsbevis. Är du fullvaccinerad kan du hämta ditt bevis kostnadsfritt på www.covidbevis.se. Vaccinationsbeviset visas upp tillsammans med giltig ID-handling i samband med entré.

 • Sju dagar efter att du har blivit vaccinerad kan du hämta ditt covidbevis för vaccination, ett så kallat vaccinationsbevis. Det gör du genom att logga in på www.covidbevis.se. Du behöver ha en svensk e-legitimation.
 • Om du saknar e-legitimation kan du få ditt vaccinationsbevis på papper postat till din folkbokföringsadress. Mer information hittar du på www.covidbevis.se.
 • För att besöka allmänna tillställningar och offentliga sammankomster måste minst 14 dagar ha passerat sedan vaccinering.
 • Mer information hittar du på www.covidbevis.se.

Följande gäller som giltig ID-handling:

 • Svenskt vanligt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation)
 • Svenskt nationellt id-kort
 • Svenskt körkort
 • Svenskt SIS-märkt id-kort
 • Identitetskort för folkbokförda i Sverige
 • Utländskt nationellt ID-kort utfärdat i länder inom Schengenområdet
 • Utländskt EU-pass
 • Freja-eID verifierat hos ett ombud

ID-handlingen ska visa foto på innehavaren.

En kopia på något av ovanstående gäller självklart inte som ID-handling.

Eventuellt återköp av biljetter görs på närmaste Cinemascenen-biograf.

Ja, gäster som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl kan visa upp sitt läkarintyg istället.

Nej. För att besöka oss behöver du som är 18 år eller äldre ett giltigt vaccinationsbevis med samtliga doser. Observera att du inte räknas som vaccinerad förrän två veckor efter den sista dosen är tagen. Vaccinationsbeviset ska vara utfärdat inom EU och uppvisas tillsammans med giltig ID-handling med foto. En kopia eller foto av ID-kort eller pass gäller självklart inte som ID-handling.

För fler frågor gällande vaccinationspass så hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten samt eHälsomyndigheten.

Ja. För att besöka oss behöver du som är 18 år eller äldre ett giltigt vaccinationsbevis med samtliga doser. Observera att du inte räknas som vaccinerad förrän två veckor efter den sista dosen är tagen. Vaccinationsbeviset ska vara utfärdat inom EU och uppvisas tillsammans med giltig ID-handling med foto. För fler frågor gällande vaccinationspass så hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten samt eHälsomyndigheten.

As of December 23st 2021 both a valid vaccination certificate issued in the EU and a valid identity document with photo is required for all aged 18 or above to visit cinema auditoriums.

Those vaccinated against COVID-19 can obtain a vaccination certificate on mobile phone, computer, or tablet. More information about vaccination certificate can be found here: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covid-certificate/vaccination-certificate/


The following are valid identity documents:

• Swedish passport (temporary passports are not valid id)
• Swedish national id-card
• Swedish drivers licence
• Swedish SIS-marked id-card
• Id-card for registered Swedish citizens
• Id-card issued within the Schengen area
• EU passport
• Freja eID

All the above need to be original documents, not copies or photos of the same.

Please allow for an easier access by arriving in good time.

Kundservice

Skriv ned vad du behöver hjälp med så kontaktar vi dig så snart vi kan!

Kontakta oss på facebook

För snabbare hantering, kontakta oss istället på facebook genom att klicka nedan.

KÖP BILJETT

Cinemascenen är ett fristående bolag i samarbete med Filmstaden som ger er möjlighet att enkelt köpa och boka biljetter.

Tänk på att komma i god tid till biografen. Vi rekommenderar att man kommer minst 30 minuter innan föreställningstiden vid populära filmer.

Åldersgränser på bio

Barntillåten film är tillåten för alla åldrar.

7-årsgräns innebär att man, för att se på filmen utan vuxet sällskap, måste fyllt 7 år. I vuxens sällskap är filmen barntillåten.

11-årsgräns innebär att man, för att se på filmen utan vuxet sällskap, måste ha fyllt 11 år. I vuxens sällskap är det tillåtet att se filmen från 7 års ålder.

15-årsgräns innebär att man utan vuxens sällskap ska ha fyllt 15 år och också kan styrka detta vid insläpp till filmen. Från och med 11 års ålder kan man i vuxens sällskap se filmer med 15-årsgräns. Som vuxen räknas den som fyllt 18 år och är myndig.

15-årsgränsen betyder att en film har bedömts kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år, inte att filmen är lämplig att ses av en 11-åring i sällskap med en vuxen. Det är den vuxne som tar med ett barn på en film med högre åldersgräns som ansvarar för skyddet av barnet.

Åldersgränser på bio regleras i ”Lag 2010:1882 om åldersgränser för film som ska visas offentligt” och de olika åldersgränserna bestäms av Statens medieråd. Alla biografer i Sverige är skyldiga att följa detta och biografpersonalen kan neka inträde till en föreställning om rätt ålder inte kan styrkas.