Köpet har då inte gått igenom och måste göras om. Följ stegen nedan innan detta görs. 

STEG 1: Ta en titt på skrivaren och försäkra dig om att den lyser grönt och att du kan trycka ut kvitton med knappen. Fungerar inte detta följ STEG 2.

STEG 2: Ring Filmstaden Servicedesk 08 – 789 60 00